วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2556

สอบทำใบขับขี่รถยนต์ปี 2556 ได้อย่างไร

สอบทำใบขับขี่รถยนต์ปี 2556 ได้อย่างไร  

          เอาล่ะครับ พอดีผมได้ไปดูเพื่อน ๆ ได้มีความสนใจเกี่ยวกับการทำใบอนุญาตขับขี้รถยนตืกันมากมายซะเหลือเกิน บางคนทำแบบทดสอบที่ผมได้โพสไปแล้วในส่วนนีี้้ ซึ่ง มันเพียงแค่ตัวอย่างในการทำข้อสอบ ซึ่งมันมีเว็บไซต์ทีผมได้จัดทำขึ้นเป็นแบบทดสอบการทำใบขับขี่ออนไลน์ ซึ่งระบบจะสุ่มข้อสอบ มาให้ทำในแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน นะครับ ให้เพื่อน ลองไปทำดู มันจะตรวจและบอกคะแนนให้เสร็จสรรพเลยนะครับ     และนี่คือรายการคะแนนที่เพื่อน ๆ ได้ทำกันไว้ครับ  http://test.lesson2plan.com/testN.php?action=report 
           

สอบทำใบขับขี่รถยนต์ปี 2556 ได้อย่างไร
สอบทำใบขับขี่รถยนต์ปี 2556  
         วันนี้จะเขียนอธิบายเรื่องเทคนิคในการสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ในปี 2556 ให้อ่านเพื่อนเป็นแนวทางในการที่จะไปสอบ

             อันดับแรก คือในการสอบเดียวนะจะสอบ 2 วันครับ ซึ่งเดิมที่จะสอบเพียงแค่วันเดียว การปรับเปลี่ยนการสอบนี้ เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2555 เป็นต้นมาครับ ซึ่งในการสอบนั้น จะเป็นการอบรม และสอบข้อเขียน 1 วัน และ สอบภาคปฏิบัติจริง 1 วัน หาก การสอบใดการสอบหนึ่งไม่ผ่าน สามารถสอบใหม่ได้ วันหหลังแต่ไม่เกิน 3 วันทำการ ครับ 

เอกสารที่จะต้องเตรียมใบในวันสอบ
1. บัตรประชาชนตัวจริง 
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
3. ใบรับรองแพทย์

สอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ขั้นที่ 1 ภาคตรวจสมรรถภาพร่างกาย
           จะมีเกมส์ให้เล่น 2 เกมส์ครับ เป็นเกมส์เกี่ยวกับสายตานั้นแหละ ถ้าเป็แนเมื่อก่อนก็ ตรวจสายตา บอดสีนนั่นแหละครับ


เกมส์ที่ 1 ไฟขึ้นสามสี ตามสัญญาณไฟจราจร แต่ ไม่ได้ เรียงเป็นแนวตั้งเหมือนสัญญาณไฟตามท้องถนนนะครับ เป็นไฟแบบที่เรียกว่า Disco ตามผับ ตามบาร์นั้นแหละ ไฟจะแสดงแบบสั่มให้เราตอบว่าเป็นสีอะไร ไม่ได้ เรียงตามบนล่างตามที่เราท่องจำมานะครับ สำหรับผู้ที่ตาบอดสีและจำตำแหน่งมาละก็หมดสิทธิ์

เกมส์ที่สอง  คือก็บอกสีสัญญาณไฟที่แสดงบนหางตาเรา หมายความว่า ให้เีรามองตรง ๆ ไม่ให้เหลือบสายตาไฟไหน และจะมีแสงไฟมาที่ด้านข้าง ของเรา ให้เราบอกว่าแสงนั่นเป็นแสงสีอะไร

เกมส์ที่สาม ทดสอบสายตาแนวลึก จะมีแท่งไม้ 2 แท่ง แท่งหนึ่งอยู่กับที่เป็นแท่งหลัก ให้เพื่อนกดปุ่มเลื่อนอีกแท่งไปมา 2 ครั้ง ครั้งแรกให้เลื่อนมาด้านหน้าให้อยู่ในระดับเดียวกับแท่งหลัก ครั้งที่ 2 ในทางสลับกัน

เกมส์ที่สี่  ทดสอบเหยียบคันเร่งแล้วเบรค ให้เหยียบคันเร่งมิดสัก 5 วินาที ไฟเขียวข้างหน้าจะขึ้นไฟแดงแทนเพื่อให้เพื่อนเหยียบเบรคภายใน 0.75 วินาที ให้ผ่าน 2 ใน 3 ครั้ง ถ้าจะเอาให้ผ่านทันที ก็เหยียบเบรคมิด เหมือนเบรคกระทันหัน แต่ถ้าไม่ผ่าน ก็ต้องนั่งรอจนกว่าเพื่อน ๆ จะสอบเสร็จ แล้วมาสอบใหม่

สอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ขั้นที่ 1 ภาคฟังคำบรรยายส่วนทฤษฎี 
         อบรมฟังคำบรรยายทั้งวันครับ โดยแบ่งเป็น 2 รอบคือ รอบ 9.00-12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
โดยรอบแรกจะบรรยายถึงกฎหมายจราจร และ ส่วนเครื่องหมายต่าง ๆ จะอยู่ในช่วงบ่าย

สอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ขั้นที่ 1 E-EXAM 
       เมื่อฟังคำบรรยายเสร็จแล้วก็สอบกันเลยครับ จะสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์สอบครับ แบบทดสอบออนไลน์ ตามเวลาจะใช้เวลา 1 ชั่วโมงครับ แต่เมื่อความสามารถของแต่ละคน เห็ฯทำกันไม่ถึงสิบห้านาทีก็ผ่านแล้ว เก่ง ๆ กันทุกคนเลย ในที่นี่ คะแนนเต็มอยู่ที่ 30 คะแนน จะต้องได้คะแนนสำหรับรถยนต์ อยู่ที่ 23 คะแนน และรถมอเตอร์ไซต์ อยู่ที่ 24 คะแนน แต่ถ้าในสอบทั้งสองประเภท ให้สอบสองครั้งนะครับ เพราะอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ขั้นที่ 2 ภาคปฏิบัติ
      ไปสนามสอบแ่ต่เช้ารับบัตรคิว เลยครับ หรือไม่ว่างไปสอบก็สามารถไปสอบได้ภายใน 3 เดือน เมื่อสอบภาคแรกผ่านครับ  ท่าไหนไม่ผ่านก็สอบใหม่ แต่เว้นวันทำการ 3 วันครับ หรือก็แล้วแต่ผู้คุมสอบพิจารณาครับ
สรุปเวลาโดยประมาณที่ใช้ไปในการสอบภาคปฏิบัติ
9.00-9.30 น. อธิบายพร้อมสาธิต
9.30-10.45 น. เรียกคิวที่ 1-30
10.45-11.30 น. เรียกคิวที่ 31-60
11.30-11.45 น. เรียกคิวที่ 61-90
13-14 น. เรียกคิวที่ 91 เป็นต้นไปการสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติ ท่าถอยหลังเทียบจอด (ท่าที่ 1)
หลักเกณฑ์และเทคนิค ท่าที่ 1 ถอยหลังเทียบจอด มีดังต่อไปนี้

(1) ห้ามใช้เกิน 7 เกียร์ ซึ่งนับเกียร์แรกคือตอนเดินหน้าขึ้นมาตั้งลำตรง ดังนั้นจะเหลือเพียง 6 เกียร์สำหรับเดินหน้าและถอยหลังจอดให้อยู่ในกรอบแดง หมายความว่า เมื่อถอยแล้วไม่ตรงกรอบ ท่านมีโอกาสแก้ตัวขึ้นหน้าใหม่ถึง 2 ครั้ง

(2) จำไว้ว่า คนส่วนมากจะถอยหลังชนหลัก หรือเบียดข้างก่อนเกียร์ที่ 7 ดังนั้นถ้าไม่แน่ใจก็เดินหน้าใหม่ซะ

(3) เกียร์เดียวอาจถูกนับเป็น 2 เกียร์ เพราะเจ้าหน้าที่ดูพลาด เช่นถอยหลังแล้วหยุด แล้วถอยหลังต่อ ดังนั้นแนะนำว่าถ้าจะหยุดก็อย่าหยุดนาน เพื่อความเข้าใจอันดีของเจ้าหน้าที่

(4) ขนาดกรอบ 4 เหลี่ยมที่จะให้จอดอยู่ภายในกรอบแดงนี้คือ 2.5X5 เมตร โดยมีกรอบ 2 ชั้น คือกรอบด้านนอกสีแดง สำหรับขนาดรถมาตรฐาน และกรอบสีเหลืองด้านใน สำหรับรถขนาดเล็ก เช่น Honda Jass, Mini couper, Mazda 2 (รถจิ๋ว), Mitsubishi 1200 cc

(5) ด้านหน้าเหนือกรอบแดงนี้ ไกลออกไป 2.5 เมตรมีกำแพงสีส้มกั้นไว้ ส่วนด้านหลังเลยกรอบแดงไปเพียง 1 คืบมือ ก็มีกำแพงสีส้มกั้นไว้ ต้องไม่เฉี่ยวชน  อย่ากลัวกำแพงด้านหน้านี้มากนัก เพราะถ้าห่างมันมากจะไปชนกำแพงด้านหลัง หรืออาจทับกรอบ ซึ่งคนสอบตกกันเป็นจำนวนมาก

(6) หันไปดูไม้ที่เสียบที่กำแพงด้านหลัง ถ้าเป็นรถ 4 ประตู ให้ห่างมันไว้ประมาณ 3 ฟุต มันใจไว้ว่าไม่เกินขอบหน้าแน่ ๆ

การสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติ ท่าจอดทับเส้น (ท่าที่ 2)

ท่าที่ 2 คือ เลี้ยวซ้าย จอดชิดเทียบฟุตบาท ไม่เกิน 25 ซม.

(1) ผู้ขับต้องเลี้ยวซ้ายเทียบจอด ซึ่งไม่ต้องกังวลเพราะมุมฟุตบาทที่หัวเลี้ยวเป็นแบบมน ๆ
(2) ล้อต้องทับเส้นขาวด้านซ้ายมือ ซึ่งห่างจากฟุตบาทไม่เกิน 25 เซนติเมตร
(3) หน้ารถต้องอยู่ระหว่างเส้นสีขาว
(4) ห้ามเบียดฟุตบาท

(5) ถ้ากลัวเบียดมาก ก็ตีวงกว้าง ๆ จะได้มีที่พอเพื่อขับเฉียงเข้าเทียบจอด

การสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติ ถอยหลังตรง (ท่าที่ 3)

(1) เมื่อไปถึงที่ที่ให้เดินหน้าตรง ถอยหลังตรง ตีวงกว้าง ๆ เพื่อไม่ให้เบียดหลัก
(2) ขับเข้าไปจนกว่าล้อหลังจะพ้นเส้น แล้วค่อยถอยหลัง
(3) ถอยจนล้อหน้าพ้นเส้น แล้วค่อยหักพวงมาลัยเลี้ยว

(4) อย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวก็ที่จะเลี้ยวด้วยนะ

สำหรับเครื่องหมายจราจรในสนามสอบ
(1) อย่าลืมเปิดไฟเลี้ยว เปิดก่อนถึงทางแยก
(2) เจอป้ายหยุด ให้หยุด 10 วินาที ทำท่าดูซ้ายขวาด้วย
(3) เจอทางรถไฟก็หยุดด้วย
(4) เจอวงเวียน ให้เวียนขวา ตามเข็มนาฬิกา

(5) ถ้ามีรถในวงเวียน ให้เขาขับไปก่อนแล้วเราตามค่าธรรมเนียมทำใบขออนุญาต 

เมื่อทำการสอนผ่านทั้งสอบขั้นเรียบร้อยแล้วก็ไปเสียค่าธรรมเนียมในการทำขอใบอนุญาตเลยครับ เวียค่าบริหารทั้งสิ้น 205 บาท เป้นค่าธรรมเนียมขอมีบัตร 5 บาท ค่าทำใบอนุญาต 100 บาท และค่าถ่ายรูป อีก 100 บาท เป็นบัตร Smart Card ครับ คล้ายบัตรประชาชน คือต้องรอถ่ายรูปทำกับเค้าที่นั่นครับ หากคิดว่าตัวเองสอบผ่านแน่ ๆ ทำบัตรชั่ว ก้แต่งตัวไปหล่อ สวย ๆ หน่อยนะครับ รูปในบัตรจะได้งาม ๆ ครับ


ขอขบคุณข้อมูลจาก อาจารย์พราว (สว อิเฎล) ด้วยครับ