วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2556

แบบทดสอบ ความสามารถทั่วไป

1. "อ้วน : ผอม , ใหญ่ : ? "
  เล็ก
  โต
  เตี้ย
  บาง
2. "ข้าวเปลือก : ข้าวสาร , ข้าวสุก : ? "
  ข้าวตาก
  ข้าวตู
  ข้าวต้ม
  ข้าวหอม
3. ค่าเฉลี่ยของเลขจำนวนที่ 1 - 7 เท่ากับ 50 และค่าเฉลี่ยของเลขจำนวนที่ 1 - 8 เท่ากับ 49 และจำนวนที่ 8 คือเลขใด
  49
  45
  44
  42
4. อัตราส่วนของเลข 2 จำนวน เท่ากับ 3 : 4 และผลบวกของเลขทั้ง 2 จำนวนเท่ากับ 420 แลขสองจำนวนนั้นคือเลขใด
  "105, 315"
  "175, 245"
  "180, 240"
  "200, 220"
5. "64, 32, 16, …"
  7
  8
  9
  10
6. ขับรถเร็วอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ นายสถาพรชอบขับรถเร็ว ฉะนั้น
  นายสถาพรต้องเกิดอุบัติเหตุในไม่ช้านี้
  นายสถาพรต้องไม่ขับรถเร็ว
  นายสถาพรขับรถเก่ง
  สรุปแน่นอนไมได้
7. เชื่อ 2 เส้น เส้นสั้นมีความยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งของเส้นยาว เท่ากับ 6 เมตร เส้ยยาวกว่าเส้นสั้น 6 เมตร จงหาความยาวของเส้นยาว
  20 เมตร
  24 เมตร
  28 เมตร
  32 เมตร
8. "1, 2, 4, 7, …"
  9
  10
  11
  12
9. จงหาผลบวกของตัวเลข 1 - 100
  5000
  5005
  5050
  5500
10. สี่เหลี่ยมจัตุรัส A และ B มีเส้นทะแยงมุมยาว 3 cm. และ 4 cm. ตามลำดับ จงหาเส้นทะแยงมุมหนึ่งของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่เท่ากับผลรวมของพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตรัส A และสี่เหลี่ยมจัตรัส B
  4.5 cm.
  5 cm.
  5.5 cm.
  6 cm.
11. "เรือ : หางเสือ , รถ : ? "
  ล้อ
  เบรก
  พวกมาลัย
  เพลา
12. "11, 10, … , 100, 1001, 1000, 100001"
  101
  110
  111
  1011
13. "กล้วย : ผล , ปิ่นโต : ? "
  ชั้น
  เถา
  ใบ
  ลูก
14. "กล้วย : เครือ , ปิ่นโต : ? "
  ชั้น
  เถา
  ใบ
  ต้น
15. "2, 12, 30, … , 90, 132"
  48
  56
  63
  72
16. "โต๊ะ : เก้าอี้ , ช้อน : ? "
  ชาม
  ข้าว
  ส้อม
  หม้อ
17. จงหาผลบวกของเลขคู่ระหว่าง 2 - 20
  100
  110
  200
  220
18. ดึง : ดัน
  กลื่น : คาย
  ฉุด : ปล่อย
  ไส : ผลัก
  จูง : ลาก
19. "2, 4, 8, 16, …"
  18
  22
  28
  32
20. ชายคนหนึ่งขับรถจากกรุงเทพไปชลบุรี ขาไปขับด้วยความเร็ว 45 Km/Hour ไปถึงกลับทันที ขากลับขับด้วยความเร็ว 90 KM/Hour ชยคนนั้นขับรถไป-กลับด้วยความเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง (กำหนดให้ ระยะทาง กรุงเทพ - ชลบุรี เท่ากับ 90 Km/Hour)
  50 Km/Hour
  60 Km/Hour
  70 Km/Hour
  90 Km/Hour
21. " กิน: อาหาร , เครื่องดื่ม : ?"
  น้ำแข็ง
  น้ำส้ม
  แก้วน้ำ
  ขวดน้ำ
22. ครู : นักเรียน
  ชาวนา : ฝน
  ตำรวจ : ผู้ร้าย
  บ้าน : ประตู
  หมอ : คนไข้
23. ปู และ กุ้ง เป้นหลานของนายสมศักดิ์ นายสมศักดิ์ เป็นพ่อของนายสาธิต ฉะนั้น
  ปู และกุ้ง เป็นลุกนายสาธิต
  ปู่ และกุ้งเป็นพี่น้องกัน
  นายสมศักดิ์เป้นปู่ของปุและกุ้ง
  สรุปแน่นอนไม่ได้ 
24. เลข 5 จำนวนเรียงกันได้รวมกันได้ 225 จงหาเลข 5 จำนวนนั้น
  38 39 40 41 42
  40 41 42 43 44
  43 44 45 46 47
  45 46 47 48 49
25. "9,900 x 10,100 มีค่าเท่ากับเท่าใด "
  1000000000
  99990000
  900000000
  9000000
26. "4, 18, … , 100, 180, 294, 448"
  32
  36
  40
  48
27. ชาวอังกฤษทุกคนนับถือศาสนาคริสต์ เบิร์ดนับถือศาสนาพุทธ ฉะนั้น
  เบิรืดเป็นชาวอังกฤษ
  เบิร์ดไม่ใช่ชาวอังกฤษ
  เบิรืดเป็นชาวอเมริกัน
  สรุปแน่นอนไม่ได้ 
28. ขวด : แก้ว
  เก้าอี้ : โต๊ะ
  หนังสือ : สมุด
  โต๊ะ : เก้าอี้
  เตียง : ตู้
29. จำนวนประชากรในหรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น 5% ในปี พ.ศ. 2534 และลดลง 5% ในปี พ.ศ. 2535 ถ้า x เป็นจำนวนประชากร เมื่อสิ้นปี 2535 และ y เป็นจำนวนประชากรในตอนต้นปี พ.ศ. 2534 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  x = y
  x < y
  x > y
  ไม่สามารถหาค่าได้ เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ
30. "ดำ : มืด , ขาว : ? "
  สลัว
  แจ่ม
  แจ้ง
  สว่าง